به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

 

نمای بیرونی مجتمع 

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت / مجتمع فرهنگی هنری امید  

میدان قدس / انتهای پارک فدک 

تلفن تماس اداره : 3041 3263

نمابر اداره : 3066 3263

تلفن تماس مجتمع فرهنگی هنری امید : 3027 3263

تلفن تماس مستقیم با ریاست اداره : 3121 3264

مسئول روابط عمومی : اعظم محمدی       09037968235